• Ma-Zat Op afspraak
 • Boekweitstraat 20, Nieuw-Vennep
 • 0252-729057

Privacy & Cookies Verklaring Motorcenter Haarlemmermeer

Motorcenter Haarlemmermeer, gevestigd aan Boekweitstraat 20, 2153 GL Nieuw-Vennep te Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy & cookies verklaring.

De privacy & cookies verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Contactgegevens Motorcenter Haarlemmermeer

www.motorcenterhaarlemmermeer.nl

info@motorcenterhaarlemmermeer.nl

Boekweitstraat 20, 2153 GL Nieuw-Vennep, Nederland

+31252729057

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Motorcenter Haarlemmermeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres- en locatiegegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@motorcenterhaarlemmermeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Motorcenter Haarlemmermeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw bestelling in ontvangst te nemen, uit te leveren en u op de hoogte te houden van de status van de bestelling;
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De webshop verder te ontwikkelen, te verbeteren en te personaliseren en onder andere de aanbevolen producten zo interessant mogelijk te maken
 • Acties uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten

Motorcenter Haarlemmermeer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Motorcenter Haarlemmermeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Motorcenter Haarlemmermeer) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Motorcenter Haarlemmermeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij op grond van een wettelijke regeling de persoonsgegevens langer bewaard moet worden, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Bij geen contact (geen dienstverlening en/of aankopen) zullen de persoonsgegevens 2 jaar na laatste activiteit (dienstverlening, aankoop, betaling, (e-mail/telefonisch/schriftelijk) contact, etc.) verwijderd worden.

 

Motorcenter Haarlemmermeer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp; De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, wordt e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Er kan op elk moment uitgeschreven worden via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@motorcenterhaarlemmermeer.nl.

Correcthosting; De e-mail van MCH wordt gehost bij Correcthosting. Als er contact opgenomen wordt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Correcthosting.

WPEngine; De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Data die achtergelaten worden op de website van MCH zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Motorcenter Haarlemmermeer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • DPD of PostNL; voor de verzending van uw pakket
 • In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Motorcenter Haarlemmermeer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Motorcenter Haarlemmermeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@motorcenterhaarlemmermeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Motorcenter Haarlemmermeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Motorcenter Haarlemmermeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@motorcenterhaarlemmermeer.nl.

 

 

 

Motorcenter Haarlemmermeer | info@motorcenterhaarlemmermeer.nl |Boekweitstraat 20, 2153GL Nieuw-Vennep, Nederland | BTW NR NL186830816B01 | KVK NR 34351541